SCG Roof Renovation

SCG Roof Renovation

SCG Roof Renovation

          สำหรับหลังคาที่อยู่คู่กับบ้านมานาน การปรับปรุงเปลี่ยนแปลงอาจเป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่เข้าของบ้านต้องการ เพราะอาจจะเป็นด้วยสาเหตุของความต้องการเปลี่ยนรูปลักษณ์ให้กับบ้าน อยากให้บ้านทันสมัยและสวยงามมากยิ่งขึ้น หรืออาจจะด้วยเพราะปัญหาต่างๆ ที่มีมานานและสะสม ไม่ว่าจะเป็น บ้านร้อนขึ้นทุกวันๆ จึงต้องการเพิ่มช่องระบายอากาศใต้หลังคาเพื่อลดปัญหาบ้านร้อน / การเกิดปัญหารั่วซึมต้องซ่อมแซมหลายจุด / ไปจนถึงปัญหาด้านความปลอดภัยที่ทำให้ต้องรื้อโครงสร้างหลังคาใหม่
          ซึ่งไม่ว่าจะตัดสินใจด้วยสาเหตุหรือปัญหาใดก็ตามแต่นั้น การปรับปรุงหลังคาควรคำนึงปัจจัยหลายอย่าง ไม่ว่าจะเป็นความคุ้มค่าเมื่อเทียบกับการเปลี่ยนแปลงที่ได้ การเตรียมงบประมาณค่าใช้จ่าย หรืออาจรวมถึงการหาที่อยู่อาศัยชั่วคราวขณะดำเนินการปรับปรุง เป็นต้นFAQ: คำถามพบบ่อย

 • บริการ Roof Renovation คืออะไร

          คือบริการงานหลังคาสำหรับบ้านเก่าภายใต้มาตรฐาน SCG ด้วยทีมงานมืออาชีพที่มีคุณภาพ โดยแบ่งประเภทงานดังนี้
          - งาน Re-Roof (งานเปลี่ยนกระเบื้องหลังคา) ปรับเปลี่ยนหลังคาบ้านเก่าให้กลับมาสวยเหมือนใหม่ พร้อมรับประกันผลงานเป็นระยะเวลา 1 ปี
          - งาน Repair (งานซ่อมแซมเฉพาะจุด) แก้ไขทุกปัญหาบนผืนหลังคาไม่ว่าจะเป็นปัญหารั่วซ้ำซาก หรือปัญหากวนใจอื่นๆ

 • มีข้อจำกัดหรือไม่ ว่าต้องเป็นบ้านแบบไหน ถึงจะสามารถรับบริการ Roof Renovation ได้

          ต้องเป็นบ้านเดี่ยว ที่อยู่ในเขตกรุงเทพ และปริมณฑลเท่านั้น (ต่างจังหวัดจะพิจารณาเป็นกรณีไป)

 • ทำไมจึงไม่มีบริการนี้สำหรับบ้านทาวน์เฮาส์

         เนื่องจากเป็นหลังคาที่มีเจ้าของร่วม เมื่อทำหลังคาผืนหนึ่งแล้วก็จะส่งผลกระทบต่อหลังคาผืนอื่นๆ (ยกเว้นในกรณีที่หลังคาของทาวน์เฮาส์แยกโครงสร้างกันในแต่ละหลัง)

 • ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานทั้งหมด ประมาณเท่าไร

         เนื่องจากรายละเอียดของงานบ้านแต่ละหลังไม่เหมือนกัน ซึ่งขึ้นอยู่กับปริมาณและความยากง่ายของงาน จึงจำเป็นต้องขออนุญาตเข้าตรวจสอบหลังคาเพื่อบันทึกรายละเอียดและเสนอทางเลือกในการทำงานพร้อมราคาให้ทราบอีกครั้ง

 • ใช้เวลาในการทำงานที่หน้างานประมาณกี่วัน

         สำหรับงาน Re-Roof จะใช้เวลาในการทำงานที่หน้างานประมาณ 5 – 7 วัน (ขนาดพื้นที่หลังคาประมาณ 200 ตร.ม.) และตรวจสอบความเรียบร้อยโดยทีมงาน QC หลังจากงานแล้วเสร็จ
         ส่วนงาน Repair จะใช้เวลาในการดำเนินงานแตกต่างกันไป ขึ้นอยู่ปริมาณงานและความยากง่ายของการทำงาน

 • หากต้องการเปลี่ยนจากกระเบื้องหลังคาเดิมเป็นกระเบื้องหลังคาตัวใหม่ สามารถทำได้หรือไม่

         การเปลี่ยนกระเบื้องหลังคาใหม่ควรคำนึงถึงขนาดของโครงสร้างเดิมที่รับน้ำหนักกระเบื้องหลังคา ระยะแปเดิม และความชันหรือองศาหลังคาเดิม ว่าเหมาะสมกับกระเบื้องหลังคาใหม่หรือไม่ หากน้ำหนัก (ต่อตารางเมตร) ของกระเบื้องหลังคาใหม่ใกล้เคียงหรือน้อยกว่ากระเบื้องหลังคาเก่า รวมถึงมีองศาหลังคาเหมาะสมก็สามารถทำได้ โดยอาจมีการปรับระยะแปให้ถูกต้องตามประเภทของกระเบื้องหลังคาใหม่
         แต่หากกระเบื้องหลังคาใหม่มีน้ำหนัก (ต่อตารางเมตร) มากกว่ากระเบื้องหลังคาเก่า หรือมีการเปลี่ยนแปลงรูปทรงหลังคา เจ้าของบ้านจะต้องปรึกษาวิศวกรเพื่อพิจารณาหรือออกแบบโครงสร้างหลังคาที่เหมาะสม รวมถึงขออนุญาตหน่วยงานราชการที่รับผิดชอบงานก่อสร้างอาคารก่อน ทางเราจึงจะสามารถดำเนินการต่อได้

 • มีบริการติดตั้งฉนวนกันความร้อนด้วยหรือไม่

         หากเป็นงาน Re-Roof เจ้าของบ้านสามารถเลือกติดตั้งแผ่นสะท้อนความร้อนใต้หลังคาเพิ่มเติมได้ โดยมีให้เลือกทั้งแผ่นสะท้อนความร้อน เอสซีจี หรือแผ่นสะท้อนความร้อน เอสซีจี รุ่นอัลตราคูล (มีเฉพาะประเภทของกระเบื้องหลังคาบางรุ่น) ส่วนฉนวนใยแก้วสำหรับปูบนฝ้าเพดาน (ฉนวนกันความร้อน เอสซีจี รุ่น STAY COOL) จะมีบริการโดยตรงจากอีกหน่วยงาน ซึ่งสามารถติดต่อรับบริการได้ที่ SCG Contact Center 02-586-2222

 • งาน Repair บริการซ่อมแซมหลังคาส่วนไหนบ้าง

         ทุกส่วนของหลังคา ยกเว้นงานบางประเภทที่ต้องอาศัยบริการจากช่างเฉพาะทาง เช่น งานซ่อม/หล่อคอนกรีตปีกนก ค.ส.ล. หรือปั้นลม, งานโครงสร้างหลังคา, งานฝ้าเพดานและฝ้าชายคา, งานติดตั้งรางน้ำรอบชายคา ฯลฯ

 • ระหว่างที่รับบริการ ผู้อยู่อาศัยในบ้านต้องย้ายออกหรือหาที่อยู่ชั่วคราวหรือไม่

         ผู้อยู่อาศัยไม่จำเป็นต้องย้ายออกโดยสามารถพักอาศัยในบ้านได้ตามปกติ เพราะทีมงานมีการวางแผนการทำงานเป็นส่วนๆ ให้จบในแต่ละวัน รวมถึงเตรียมอุปกรณ์ป้องกันความเสียหายระหว่างการทำงานตามมาตรฐาน

 • มีกระเบื้องหลังคาแบบไหนให้เลือกบ้าง

         SCG มีวัสดุกระเบื้องหลังคาหลายประเภท ทั้งกระเบื้องคอนกรีต กระเบื้องเซรามิก กระเบื้องไฟเบอร์ซีเมนต์ และกระเบื้องดินเผา ซึ่งมีทั้งแบบลอนแบบแผ่นเรียบ รวมถึงกระเบื้องโปร่งแสง (สำหรับบางรุ่น) โดยสามารถชมสินค้าหลังคาทั้งหมดได้ที่ SCG Experience หรือ www.scgbuildingmaterials.com

 • หากเกิดปัญหาในการให้บริการสามารถติดต่อได้ที่ไหน

         SCG Contact Center 02-586-2222 หรือ ติดต่อผ่านทางร้านฯ

 • ขอบเขตการรับประกันผลงาน Re-Roof เป็นอย่างไร

         บริษัทรับประกันผลงาน Re-Roof เป็นระยะเวลาทั้งสิ้น 1 ปีนับจากวันส่งมอบงาน โดยไม่รวมความเสียหายดังต่อไปนี้
         - ความเสียหายจากการกระทำใดๆ โดยบุคคลอื่นที่มิใช่บริษัท
         - ความเสียหายจากภัยธรรมชาติ
         - ความเสียหายจากการไม่ดูแลรักษาหรือปฏิบัติตามคำแนะนำของบริษัท
         - ความเสียหายจากการใช้หลังคาผิดประเภท

 • ระหว่างการรับบริการ ทาง SCG มีแนวทางป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดจากการทำงานอย่างไร

         SCG มีทีมงานมืออาชีพที่มีประสบการณ์และผ่านการฝึกฝนจนเชี่ยวชาญ มีระบบความปลอดภัยในการทำงานทุกขั้นตอน พร้อมด้วยอุปกรณ์ป้องกันความเสียหายที่เราจัดเตรียมไว้ ไม่ว่าจะเป็น ผ้าใบคลุมหลังคาเพื่อกันฝน และอุปกรณ์ป้องกันเศษกระเบื้อง หรือเศษปูนหล่น

 • หากต้องการใช้บริการในช่วงหน้าฝน SCG มีแนวทางในการดำเนินงานอย่างไร

         ทาง SCG สามารถให้บริการในช่วงหน้าฝนได้ตามปกติ เพราะทีมงานมีการวางแผนการทำงานเป็นส่วนๆ ให้จบในแต่ละวัน รวมถึงเตรียมอุปกรณ์ป้องกันความเสียหายระหว่างการทำงานตามมาตรฐาน

 • หากมีช่างอยู่แล้ว จะขอคำปรึกษาการติดตั้งและซื้อเฉพาะสินค้า โดยไม่ใช้บริการทีมงานติดตั้งจาก SCG ได้หรือไม่

         สามารถติดต่อขอคำปรึกษาการติดตั้งโดยกรอกแบบฟอร์มออนไลน์เพื่อให้ทางเจ้าหน้าที่ติดต่อกลับ ได้ที่นี่ และซื้อเฉพาะสินค้าของ SCG ได้ ซึ่งแนะนำให้ใช้บริการจากทีมงานผู้เชี่ยวชาญจาก SCG ซึ่งมีความชำนาญและประสบการณ์ในการทำงานภายใต้มาตรฐาน SCG และหากเป็นงาน Re-Roof จะมีการรับประกันผลงาน 1 ปีเต็ม


ขอขอบคุณข้อมูลจาก https://www.scgbuildingmaterials.com/th/SCGRoofRenovation.aspx