สินค้า

ชื่อสินค้า :ฉาบทั่วไป เสือ มอร์ตาร์
ราคา : 52.43
รายละเอียด :

บาร์โค้ด : 8852437300060
วัสดุ : ซีเมนต์
ขนาด : 38 x 56 x 9 ซม.
น้ำหนัก : 50 กก.
ปริมาตร : 20,396 ลบ.ซม.

ข้อมูลสินค้า
ปูนซีเมนต์สำเร็จรูป สำหรับงานฉาบผนังก่ออิฐมอญ อิฐบล็อค สามารถผสมน้ำและใช้งานได้ทันทีโดยไม่ต้องผสมทราย และหินเพิ่มเติม ช่วยให้ทำงานสะดวก และควบคุมขั้นตอนการทำงานได้ดีขึ้น

 • ลดปัญหาหลุดร่วงของเนื้อปูนในขณะฉาบ
 • สามารถฉาบได้ตั้งแต่ 10-15 มิลลิเมตร
 • ความหนา 5 มิลลิเมตร ฉาบได้ 5.12 ตารางเมตร
 • ความหนา 10 มิลลิเมตร ฉาบได้ 2.56 ตารางเมตร
 • ความหนา 15 มิลลิเมตร ฉาบได้ 1.71 ตารางเมตร
 • ขนาดบรรจุ 50 กิโลกรัม/ถุง

คำแนะนำ และข้อควรระวัง

 • ในกรณีที่ต้องการฉาบบนผนังคอนกรีตควรเตรียมพื้นผิวคอนกรีตด้วยการสลัดดอก หรือใช้รองพื้นด้วย Bonding mortar ก่อนฉาบ
 • หลังฉาบแล้วควรลดน้ำบ่มผนังประมาณ 2-3 วัน
 • ควรใช้ให้หมดหลังจากผสมภายใน 2 ชั่วโมง หลังผสมน้ำแล้ว
 • ไม่ควรผสมน้ำเพิ่มหลังปูนเริ่มแข็งตัวแล้ว
 • ห้ามผสมวัสดุอื่นๆ เพิ่ม เช่น ทรายจะทำให้สัดส่วนของมวลรวมต่อซีเมนต์ไม่ถูกต้อง